Nordmenn er født med ski på beina, men visste du at veldig mange nordmenn også har gode sjøbein? 

Norge er en kystnasjon, det vil si at vi har et langstrakt land, hvor store deler grenser av mot kysten. Helt i fra gammelt av har kysten vært en stor kilde til både inntekt og mat, og da båtene først ble bygget, ga kystlinjen oss en uendelig mulighet til å oppdage verden. Kystlinjen vår er 57 258 km og ikke mindre enn 80% av landets innbyggere bor langs kysten. Nettopp dette gjør at båten har vært utrolig viktig for landets utvikling.

Hva betydde båten for Norge?

Selve ordet kommer fra det norrøne ordet bátr, som kom fra gammelengelske ordet bāt som faktisk betyr kløvd eller delt. Ordet skip kommer også fra et norrønt ord som betyr uthult trestamme. Eneste som egentlig skille de to er størrelsen på selve fartøyet. En båt er gjerne mindre enn et skip.

I vikingtiden, som varte fra ca 790 e.kr til 1100 e.kr var båten et viktig fremkomstmiddel som tillot vikingene å reise rundt for å drive handel. De hadde nok en litt annen definisjon av det å drive handel den gang ettersom det ofte besto av plyndring og ødeleggelse av stedene de kom til. Men vi skal ikke glemme at det i vikingtiden ble sikret en handelsrute mellom Skandinavia, Friesland og England.

Vikingenes muligheter til å skaffe makt var også avhengig av hvorvidt de kom seg rundt til de forskjellige nærliggende områdene. Etter at man hadde utforsket så langt man kunne til lands, var det nærliggende å søke etter steder å utforske og ikke minst ta makt over, via sjøveien.

Misjonering har også vært svært viktig for Norge. Med båten kom også mulighetene til å misjonere i andre land og ikke minst andre kulturer som var svært fremmede for oss nordmenn. Samtidig sørget etter hvert båtene for at vi fikk befolkningsvekst i Skandinavia. Det var jo ikke bare vi som reiste ut, det var også andre som kunne reise inn til landet.

Båten i dag? 

I dag finnes båten i mange forskjellige typer og de dekker mange forskjellige funksjoner. Vi har større skip som fungerer til frakt av både handelsvarer og mennesker. Et eksempel på skip som frakter mennesker er Color line ferjene som frakter stadig flere nordmenn på små turer til Sverige, Danmark, England og Tyskland. Det finnes flere store rederi som sørger for frakt av mat og andre spennende ting på tvers av verdens hav.

Men en annen funksjon som båten har i dag også, er å være noe man driver med på fritiden. Akkurat som jakt var noe livsnødvendig før, men er en fritidssyssel i dag.  I Norge finnes det over 750 000 fritidsbåter og den totale verdien er anslått å være rundt 75 milliarder kroner. Spesielt på sommeren er det populært å reise på dagsturer til øyer og lignende langs den norske kysten. Bor man i Østfoldsområdet er det også populært å seile til områder i Sverige som Strømstad.